AAA_vyvazenost

Vyváženost

Pokud se ve sportu vytratí vyváženost, dochází k přetěžování našich svalů, kloubů, vazů, různým deformacím, které můžeme vyrovnat neinvazivně – pravidelným a vhodným cvičením nebo invazivně – operací. Pokud postrádáme vyváženost v ekonomii, dochází k propadům, které vyrovnává krize, která s sebou přináší neinvazivní řešení, kterým je vysoká inflace, růst cen, nezaměstnanost… nebo invazivní jako je měnová reforma, konfiskace majetku, válka… 
Před všemi těmito nevyváženými stavy se lze ochránit. Jak? Vyvažováním, hledáním rovnováhy, což je určitě ta nejlepší životní cesta, energie a motivace. Pojďme tedy společně nalézt vyvážení v oborech, které jsou mi velmi blízké a kterým se věnuji již hezkou řádku let.